Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

19. sympozjum EuroQSAR nt. projektowania ligand opartego na wiedzy

W dniach 26 - 30 sierpnia 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się 19. sympozjum EuroQSAR nt. projektowania ligand opartego na wiedzy (19th EuroQSAR symposium on knowledge enabling ligand design).

Ogólnie rzecz biorąc leki są molekułami organicznymi, które aktywują lub hamuj...

26 Sierpnia 2012 - 26 Sierpnia 2012
Austria

W dniach 26 - 30 sierpnia 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się 19. sympozjum EuroQSAR nt. projektowania ligand opartego na wiedzy (19th EuroQSAR symposium on knowledge enabling ligand design).

Ogólnie rzecz biorąc leki są molekułami organicznymi, które aktywują lub hamują funkcję biomolekuły, takiej jak białko, co przynosi korzyści terapeutyczne pacjentom. Projektowanie leków ma zatem niezwykle istotne znaczenie, gdyż polega na tworzeniu małych molekuł, które uzupełniają pod względem kształtu i ładunku swoje biomolekularne cele. Proces ten, który często opiera się na technikach modelowania komputerowego, jest zazwyczaj nazywany wspomaganym komputerowo projektowaniem leków.

Konferencja poświęcona będzie dyskusji nad komputerowym projektowaniem leków w naukach rolniczych i środowiskowych. Zgromadzi naukowców w celu podjęcia dyskusji i wymiany opinii na temat najnowszych osiągnięć przełomowych, takich jak zintegrowane podejścia i otwarte strategie innowacyjne w odkrywaniu leków. Przykładowe tematy sesji:
- podejścia integrujące: przewidywanie danych in vivo;
- otwarty kod źródłowy, otwarty dostęp, otwarte dane;
- białka: budowa, funkcja, modulacja, interakcja;
- profilowanie on silico: "fiz-chem spotyka biologię";
- informatyka translacyjna;
- sondowanie systemów biologicznych.Więcej informacji:
http://www.ldorganisation.com/produits.php?langue=english&cle_menus=1238915416&cle_data=1238740772