Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Konferencja macrotheme nt. technologii i nauki", Paryż, Francja

W dniach 15 - 16 października 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Konferencja macrotheme nt. technologii i nauki" (The macrotheme conference on technology and science).

Zalety inwestowania w podstawowe badania naukowe zyskiwały coraz większe uznanie w cią...

15 Października 2012 - 15 Października 2012
Francja

W dniach 15 - 16 października 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Konferencja macrotheme nt. technologii i nauki" (The macrotheme conference on technology and science).

Zalety inwestowania w podstawowe badania naukowe zyskiwały coraz większe uznanie w ciągu minionych dekad. Unia Europejska postanowiła zwiększyć budżet na ten cel do 3% PKB, aby Europa stała się tętniącą gospodarką opartą na wiedzy oraz by pobudzać jej rozwój gospodarczy. Trudno jest ująć ilościowo społeczne i gospodarcze korzyści wynikające z badań naukowych, ale szybkie pojawianie się i opracowywanie nowych produktów i branż dzięki uhonorowanym Nagrodą Nobla przełomom w dziedzinach, takich jak obrazowanie rezonansem magnetycznym, nadprzewodnictwo, lasery, antybiotyki i działanie tranzystorów potwierdzają, że takowe istnieją.

Wydarzenie poświęcone będzie tematom naukowo-technologicznym (fizyka, chemia, biologia, medycyna, farmaceutyka), w szczególności implikacjom dla inwestujących w nowe przedsiębiorstwa naukowo-technologiczne.Więcej informacji: http://www.macrotheme.com/international_conferences/paris_-_technology_and_science