Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Szósta europejska konferencja nt. gospodarki ściekami, Manchester, Wlk. Brytania

W dniach 9 - 10 października 2012 r. w Manchesterze, Wlk. Brytania, odbędzie się Szósta europejska konferencja nt. gospodarki ściekami (Sixth European Waste Water Management Conference).

Ciągły wzrost populacji i urbanizacji, a także szybka industrializacja wraz z intensyfik...

9 Października 2012 - 9 Października 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 9 - 10 października 2012 r. w Manchesterze, Wlk. Brytania, odbędzie się Szósta europejska konferencja nt. gospodarki ściekami (Sixth European Waste Water Management Conference).

Ciągły wzrost populacji i urbanizacji, a także szybka industrializacja wraz z intensyfikacją produkcji spożywczej, wywierają presję na zasoby wody. W takim kontekście zaspokojenie przyszłego zapotrzebowania na wodę, zapewnienie zrównoważonych systemów zaopatrzenia w wodę pitną, a także doskonalenie metod oczyszczania ścieków to jedne z głównych wyzwań inżynieryjnych XXI w.

Prognozowane niedobory wody oraz konieczność obniżenia emisji gazów cieplarnianych zmuszają większość uprzemysłowionych krajów do przemyślenia problemu oczyszczania ścieków. Wydarzenie poświęcone będzie bieżącym zagadnieniom i potencjalnym rozwiązaniom w tym zakresie, a także omówieniu podejmowanych przedsięwzięć badawczych w celu umożliwienia oczyszczania wody w sposób zgodny z wymaganymi standardami, opłacalny i przyjazny środowisku.

Więcej informacji: http://www.ewwmconference.com/index.aspx