Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Czwarty kongres bałtycki nt. osteoporozy (BCO 2012), Wilno, Litwa

W dniach 13 - 15 września 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się Czwarty kongres bałtycki nt. osteoporozy, BCO 2012 (Fourth Baltic Congress of Osteoporosis, BCO 2012).

Osteoporoza - jedna z głównych przyczyn śmierci wśród starszych osób, to choroba prowadząca do niskiej masy ...

13 Września 2012 - 13 Września 2012
Litwa

W dniach 13 - 15 września 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się Czwarty kongres bałtycki nt. osteoporozy, BCO 2012 (Fourth Baltic Congress of Osteoporosis, BCO 2012).

Osteoporoza - jedna z głównych przyczyn śmierci wśród starszych osób, to choroba prowadząca do niskiej masy kości i ich podwyższonej łamliwości, co naraża chorych na ryzyko złamań. Chorobę tę łączy się obecnie z rozmaitymi czynnikami endokrynologicznymi, metabolicznymi i mechanicznymi, a nowe dowody kliniczne i molekularne sugerują, że istotny wpływ na proces metaboliczny kości wywiera również zapalenie wywołujące osteoporozę. Ponadto wydłużanie się średniej życia oznacza, że naukowcy muszą coraz szerzej zajmować się opieką zdrowotną dostosowaną do coraz starszej populacji. Jako takie, starzenie się może być siłą napędową nowych terapii przeciw osteoporozie.

Konferencja zgromadzi specjalistów zajmujących się osteoporozą, lekarzy ogólnych i innych profesjonalistów z branży opieki zdrowotnej w celu wymiany opinii i przeglądu najnowszych osiągnięć klinicznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii osteoporozy w różnych krajach.Więcej informacji: http://www.bco2012.org/lt/welcome