Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecia międzynarodowa konferencja nt. fizyki procesów przybrzeżnych, gospodarki i inżynierii, Gran Canaria, Hiszpania

W dniach 9 - 11 kwietnia 2013 r. na wyspie Gran Canaria, Hiszpania, odbędzie się Trzecia, międzynarodowa konferencja nt. fizyki procesów przybrzeżnych, gospodarki i inżynierii (Third International Conference on Physical Coastal Processes, Management and Engineering).

Regiony...

9 Kwietnia 2013 - 9 Kwietnia 2013
Hiszpania

W dniach 9 - 11 kwietnia 2013 r. na wyspie Gran Canaria, Hiszpania, odbędzie się Trzecia, międzynarodowa konferencja nt. fizyki procesów przybrzeżnych, gospodarki i inżynierii (Third International Conference on Physical Coastal Processes, Management and Engineering).

Regiony przybrzeżne to złożona i dynamiczna sieć procesów naturalnych i antropogenicznych. Chociaż strefy przybrzeżne są wąskimi obszarami, sięgającymi na kilka kilometrów w głąb po obydwu stronach linii brzegowej, zajmując niewielki pas oceanu oraz lądu, to pełnią one niezwykle istotną rolę. Odpowiadają za niemal ćwierć całej, oceanicznej produkcji biologicznej, która z kolei dostarcza mniej więcej 80% ryb na świecie.

Aspekty fizyczne procesów przybrzeżnych stanowią od dekad przedmiot zainteresowania a ostatnie postępy w wielu obszarach - w tym teledetekcji satelitarnej - umożliwiają znaczący postęp w tej dziedzinie. Aby wypracować zadowalające rozwiązania, które pozwalają zarówno zaspokajać zapotrzebowanie na zasoby regionów przybrzeżnych, jak i chronić ich środowisko, konieczne jest poznanie wszystkich aspektów oraz ich wzajemnej interakcji.

Wydarzenie położy nacisk na potrzebę dalszych badań w celu podniesienia jakości prognozowania procesów przybrzeżnych, zdobycia umiejętności interpretowania wyników modeli i ich porównywania z dobrze udokumentowanymi studiami przypadku oraz doświadczeniami w terenie.Więcej informacji: http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/coastal-processes-2013.html