Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Sustainable2Wheels", Bruksela, Belgia

Dnia 18 września 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Sustainable2Wheels".

Wraz z koncentracją przeważającej większości światowej populacji w miastach, władze napotykają trudności w zapewnieniu infrastruktury transportowej zaspokajającej potrzeby obywatel...

13 Września 2012 - 13 Września 2012
Belgia

Dnia 18 września 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Sustainable2Wheels".

Wraz z koncentracją przeważającej większości światowej populacji w miastach, władze napotykają trudności w zapewnieniu infrastruktury transportowej zaspokajającej potrzeby obywateli. W wielu największych miastach na świecie większość mieszkańców nadal korzysta z prywatnych samochodów. W ten sposób zwiększają oni zatory na drogach i podwyższają poziom emisji gazów cieplarnianych.

W czasie konferencji zaproponowany zostanie system transportu, który wnosi wkład w zrównoważone środowisko miejskie poprzez minimalizację negatywnego oddziaływania przy jednoczesnym korzystaniu z gospodarczego i kulturalnego rozwoju środowiska miejskiego. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji współczesnych rowerów, rowerów elektrycznych, skuterów i motocykli, zwłaszcza tych przystosowanych do transportu miejskiego.Więcej informacji: http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=128&page_id=1038