Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Konferencja BEhavE", Helsinki, Finlandia

W dniach 20 - 21 września 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się "Konferencja BEhavE" (BEhavE conference).

Podobnie jak inne problemy gospodarcze, efektywność energetyczna to kwestia równowagi między kosztami a korzyściami. Z perspektywy indywidualnego użytkownika ene...

24 Września 2012 - 24 Września 2012
Finlandia

W dniach 20 - 21 września 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się "Konferencja BEhavE" (BEhavE conference).

Podobnie jak inne problemy gospodarcze, efektywność energetyczna to kwestia równowagi między kosztami a korzyściami. Z perspektywy indywidualnego użytkownika energii, wiąże się ona między innymi z wyważeniem wyższych kosztów początkowych zakupu energowydajnych produktów wobec spodziewanych korzyści z przyszłych oszczędności związanych z eksploatacją tych produktów. Naukowcy z dziedziny nauk społecznych badali i nadal badają motywatory indywidualnego zachowania i proponują różne modele podejmowania decyzji, które mogą przekształcić pasywną energię konsumenta w aktywne podejmowanie decyzji.

Konferencja zgromadzi naukowców zajmujących się bahawiorystyką i konsumpcją oraz przedsiębiorców i władze promujące efektywność energetyczną. Przykładowe tematy sesji:
- wykorzystanie energii w budynkach;
- technologia a zachowania;
- zachowania konsumentów;
- zachowania w organizacjach i zachowania organizacji;
- transport;
- opinie i pomiary;
- społeczny kontekst energii;
- wybór właściwych instrumentów (np. doradztwo, audyty);
- monitoring i ewaluacjaWięcej informacji: http://www.behave2012.info/