Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Europejski szczyt poświęcony płci - badania jakościowe i innowacyjność poprzez równouprawnienie", Bruksela, Belgia

W dniach 29 - 30 listopada 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejski szczyt poświęcony płci - badania jakościowe i innowacyjność poprzez równouprawnienie" (European gender summit - quality research and innovation through equality).

Wiedza i innowacy...

29 Listopada 2012 - 29 Listopada 2012
Belgia

W dniach 29 - 30 listopada 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejski szczyt poświęcony płci - badania jakościowe i innowacyjność poprzez równouprawnienie" (European gender summit - quality research and innovation through equality).

Wiedza i innowacyjność to koła zamachowe zrównoważonego wzrostu i dobrobytu w Europie. Szeroko zakrojone badania wykazały, że jakość badań i rozwoju przynosi znaczące korzyści, kiedy płeć jest traktowana jako kluczowy czynnik powodzenia. Uczestnicy będą dyskutować nad możliwościami osiągania doskonałości poprzez uwzględnianie płci jako wymiaru badań i istotnej siły napędowej, promującej innowacyjność oraz mobilność talentów i wiedzy.

Wydarzenie posłuży za forum dla interesariuszy, między innymi naukowców, przedsiębiorców i decydentów, aby wspólnie przeanalizować sposób, w jaki kwestie związane z płcią wpłyną na wdrażanie zbliżającego się programu Horyzont 2020, Europejską Przestrzeń Badawczą i Unię Innowacji.Więcej informacji: http://www.gender-summit.eu/