Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

22. międzynarodowa konferencja nt. indukcyjnego programowania logicznego, Dubrownik, Chorwacja

W dniach 17 - 19 września 2012 r. w Dubrowniku, Chorwacja, odbędzie się 22. międzynarodowa konferencja nt. indukcyjnego programowania logicznego (22nd International Conference on Inductive Logic Programming).

Indukcyjne programowanie logiczne (ILP) to gałąź uczenia maszynowe...

19 Września 2012 - 19 Września 2012
Chorwacja

W dniach 17 - 19 września 2012 r. w Dubrowniku, Chorwacja, odbędzie się 22. międzynarodowa konferencja nt. indukcyjnego programowania logicznego (22nd International Conference on Inductive Logic Programming).

Indukcyjne programowanie logiczne (ILP) to gałąź uczenia maszynowego, która wykorzystuje programowanie logiczne jako jednorodną technikę reprezentacji przykładów, wiedzy tła i hipotez. Ze względu na zdecydowany formalizm reprezentacji oparty na logice pierwszego rzędu klauzuli Horna, ILP dostarcza doskonałych rozwiązań w zakresie uczenia relacyjnego i eksploracji danych.

W czasie konferencji uczestnicy dyskutować będą na różne tematy: od ILP opartego na czystej logice po podejścia alternatywne, takie jak probabilistyczne czy koneksjonistyczne, w tym ich realne połączenia.Więcej informacji: http://ida.felk.cvut.cz/ilp2012/