Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Biologia chemiczna 2012", Heidelberg, Niemcy

W dniach 26 - 29 września 2012 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Biologia chemiczna 2012" (Chemical Biology 2012).

Biologia chemiczna to szybko rozwijająca się dyscyplina, której przedmiotem jest analiza problemów biologicznych za pomocą strategii i narz...

26 Września 2012 - 26 Września 2012
Niemcy

W dniach 26 - 29 września 2012 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Biologia chemiczna 2012" (Chemical Biology 2012).

Biologia chemiczna to szybko rozwijająca się dyscyplina, której przedmiotem jest analiza problemów biologicznych za pomocą strategii i narzędzi chemicznych. Choć sama w sobie ważna, uzupełnia też takie dziedziny jak chemia medyczna, farmakologia, biologia komórki, biologia strukturalna i biochemia.

Wydarzenie poświęcone będzie przeglądowi obecnego statusu biologii chemicznej i przyjrzeniu się przyszłemu rozwojowi dziedziny. Konferencja stworzy naukowcom, stosującym różne podejścia i metody badawcze, unikalną okazję do spotkania i sieciowania. Celem jest pobudzenie wymiany i dyskusji między naukowcami z korzyścią dla ich własnych prac badawczych, jak i dla postępów w szerzej pojętej biologii chemicznej.Więcej informacji:
http://www.embl.de/training/events/2012/CHB12-01/index.html