Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dziewiąta doroczna konferencja sieci Technopolicy, Leuven & Genk, Belgia

W dniach od 17 do 19 września 2012 r. w Leuven (Belgia) odbędzie się dziewiąta doroczna konferencja sieci Technopolicy. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem "Instrumenty na rzecz kształtowania regionu wiedzy - międzyregionalna i międzynarodowa współpraca w dziedzinie opart...

17 Września 2012 - 17 Września 2012
Belgia

W dniach od 17 do 19 września 2012 r. w Leuven (Belgia) odbędzie się dziewiąta doroczna konferencja sieci Technopolicy. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem "Instrumenty na rzecz kształtowania regionu wiedzy - międzyregionalna i międzynarodowa współpraca w dziedzinie opartego na nauce rozwoju regionalnego" (Instruments for Shaping a Knowledge Region - Interregional and International Collaboration in Science Based Regional Development).

Konferencja, na której ma pojawić się około 150 specjalistów z całego świata, będzie okazją do wymiany pomysłów i wiedzy oraz platformą nawiązywania kontaktów ze światowymi ekspertami w dziedzinie regionalnej polityki innowacji. Wśród tematów imprezy znajdą się najlepsze praktyki współpracy interregionalnej, finansowanie publiczne i prywatne innowacji regionalnych, regionalne strategie i (między)narodowe polityki innowacji.

Przewidziano też wycieczkę innowacyjną (Grand Innovation Tour) po Leuven oraz program socjalny w Genk. W Leuven zorganizowana zostanie debata między szefami miast i przedsiębiorcami, w której weźmie udział 30 prelegentów z całego świata.Więcej informacji: http://www.technopolicy.net/annualconference/