Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Konferencja w sprawie elektronowej mikroskopii in-situ i korelacji fluorescencji", Saarbrücken, Niemcy

W dniach 6-7 listopada 2012 r. w Saarbrücken odbędzie się "Konferencja w sprawie elektronowej mikroskopii in-situ i korelacji fluorescencji" (Conference on on-situ and correlative electron microscopy).

Mikroskopia to ważne narzędzie do analizy struktury i funkcji komórek. Dz...

6 Listopada 2012 - 6 Listopada 2012
Niemcy

W dniach 6-7 listopada 2012 r. w Saarbrücken odbędzie się "Konferencja w sprawie elektronowej mikroskopii in-situ i korelacji fluorescencji" (Conference on on-situ and correlative electron microscopy).

Mikroskopia to ważne narzędzie do analizy struktury i funkcji komórek. Dzięki pojawieniu się nowych sond fluorescencyjnych i technik mikroskopii świetlnej w superrozdzielczości badanie dynamicznych procesów zachodzących w żywych komórkach stało się znacznie łatwiejsze. Obecnie mikroskopy elektronowe, które wykorzystują wiązki elektronów do tworzenia obrazów próbek, pomagają naukowcom gromadzić nowe informacje na temat systemów biologicznych i ich regulacji komórkowej.

Na konferencji omawiane będą metody badania procesów z wykorzystaniem czynnika czasowego w mikroskopii elektronowej, poprzez zastosowanie nanocząsteczkowych etykiet lub poprzez połączenie różnych metod mikroskopowych. Chodzi tu na przykład o spektroskopię korelacji fluorescencji i mikroskopię elektronową.

Wydarzenie ma być forum dla naukowców różnych dyscyplin, takich jak biologia, badania materiałowe, chemia i fizyka, którzy będą dyskutować o przyszłych kierunkach badań z użyciem mikroskopii elektronowej.Więcej informacji:
http://www.inm-gmbh.de/de/forschung/querschnittsbereiche/innovative-elektronenmikroskopie/conference-on-in-situ-and-correlative-electron-microscopy-ciscem/