Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"ENCITE - Końcowe warsztaty publiczne na temat obrazowania i śledzenia komórek", Leiden, Holandia

10 października 2012 r. w Leiden (Holandia) odbędą się "ENCITE - Końcowe warsztaty publiczne na temat obrazowania i śledzenia komórek" (ENCITE - Final public workshop on cell imaging and tracking expertise).

Wydarzenie jest poświęcone głównym wynikom finansowanego ze środków...

10 Października 2012 - 10 Października 2012
Niderlandy

10 października 2012 r. w Leiden (Holandia) odbędą się "ENCITE - Końcowe warsztaty publiczne na temat obrazowania i śledzenia komórek" (ENCITE - Final public workshop on cell imaging and tracking expertise).

Wydarzenie jest poświęcone głównym wynikom finansowanego ze środków 7PR projektu ENCITE ("Europejska sieć wiedzy na temat obrazowania i śledzenia komórek"). Program wydarzenia obejmuje prezentację nowych technologii i metod w dziedzinie medycznego obrazowania komórek, a także kontrastów opracowanych w ramach projektu.

W projekcie ENCITE, prowadzonym pod kierunkiem Europejskiego Instytutu Badań nad Obrazowaniem Biomedycznym (EIBIR) brało udział 29 partnerów, będących ekspertami w zakresie obrazowania komórek. Trwający przez cztery lata projekt rozpoczął się w czerwcu 2008 r. i był wspierany przez Komisję Europejską.Więcej informacji: http://www.encite.org