Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Genetyka chorób złożonych dla klinicystów", Hinxton, Zjednoczone Królestwo

W dniach 24-25 stycznia 2013 r. w Hinxton (Zjednoczone Królestwo) odbędzie się konferencja pt. "Genetyka chorób złożonych dla klinicystów" (Complex disease genetics for clinicians).

Choroby złożone to schorzenia uwarunkowane przez szereg czynników genetycznych i środowiskowy...

24 Stycznia 2013 - 24 Stycznia 2013
Zjednoczone Królestwo

W dniach 24-25 stycznia 2013 r. w Hinxton (Zjednoczone Królestwo) odbędzie się konferencja pt. "Genetyka chorób złożonych dla klinicystów" (Complex disease genetics for clinicians).

Choroby złożone to schorzenia uwarunkowane przez szereg czynników genetycznych i środowiskowych. Mimo że istnieje wiele technologii i strategii służących do badania czynników genetycznych odpowiedzialnych za rozwój takich chorób, mają one pewne ograniczenia.

W ostatnim dziesięcioleciu w dziedzinie tej zaczęto wykorzystywać molekularne technologie genetyczne. Ich wykorzystanie zaowocowało niezliczonymi projektami badawczymi, publikowanymi w czasopismach naukowych. Niestety większość chorób złożonych z trudem można badać przy pomocy dostępnych metod analizy genetycznej.

Warsztaty, skierowane do praktykujących klinicystów, będą wprowadzeniem do genetyki chorób złożonych. Omówione zostaną również najnowsze osiągnięcia, na przykład ostatnie odkrycia biologiczne oraz postępy dotyczące badań asocjacyjnych całego genomu i technologii sekwencjonowania następnej generacji.Więcej informacji: http://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_info.asp?id=309