Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Siódma międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, New Forest, Wllk. Brytania

W dniach 21 - 23 maja 2013 r. w New Forest, Wlk. Brytania, obędzie się Siódma międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi (Seventh International Conference on Sustainable Water Resources Management).

Woda jest niezbędna dla życia na naszej...

21 Maja 2013 - 21 Maja 2013
null

W dniach 21 - 23 maja 2013 r. w New Forest, Wlk. Brytania, obędzie się Siódma międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi (Seventh International Conference on Sustainable Water Resources Management).

Woda jest niezbędna dla życia na naszej planecie, a nierówny dostęp do tego zasobu jest źródłem ciągłych konfliktów. Wzrost liczby ludności w połączeniu z nieregularnością opadów może pogłębiać trudności z dostępem do wody w niektórych regionach globu. Do tego dokłada się działalność człowieka, która wpływa negatywnie na jakość wody.

Na konferencji omawiane będą najnowsze osiągnięcia technologiczne i naukowe dotyczące zarządzania zasobami wód powierzchniowych i gruntowych.Więcej informacji:
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/water-resources-management-2013.html