Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Rozwój nowej generacji nanomateriałów, nanourządzeń i nanosystemów


Rozwój nowej generacji nanomateriałów, nanourządzeń i nanosystemów


Dążenie do opracowania fundamentalnie nowych produktów, umożliwiających wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań w szerokim wachlarzu sektorów.