Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju i stosowania nanotechnologii


Zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju i stosowania nanotechnologii


Rozwój wiedzy naukowej dotyczącej potencjalnego wpływu nanotechnologii i nanosystemów na zdrowie lub środowisko oraz opracowanie narzędzi oceny ryzyka i zarządzania w całym cyklu życia, z uwzględnieniem zagadnień standaryzacji