Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Przekrojowe i prorozwojowych technologie materiałowe


Przekrojowe i prorozwojowych technologie materiałowe


Badania naukowe w zakresie materiałów pod kątem projektowania, materiałów funkcjonalnych, materiałów wielofunkcyjnych w większym stopniu oparte na wiedzy naukowej, nowych funkcjach i udoskonalonej wydajności oraz materiałów strukturalnych na potrzeby innowacji we wszystkich sektorach przemysłu, w tym w sektorach kreatywnych.