Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Rozwój i przekształcanie materiałów


Rozwój i przekształcanie materiałów


Działania badawczo-rozwojowe mające na celu efektywne, bezpieczne i zrównoważone opracowywanie i zwiększanie skali, umożliwiające przemysłowe wytwarzanie produktów opartych na przyszłych projektach, zmierzające w kierunku bezodpadowej gospodarki materiałowej w Europie.