Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Zaopatrzenie w tanią, niskoemisyjną energię elektryczną


Zaopatrzenie w tanią, niskoemisyjną energię elektryczną


Działania mają skupiać się na badaniach, rozwoju i pełnoskalowej demonstracji innowacyjnych odnawialnych źródeł energii, efektywnych, elastycznych i niskoemisyjnych elektrowni na paliwa kopalne oraz technologiach wychwytywania i składowania dwutlenku węgla lub ponownego wykorzystania CO2, przy większej skali i niższym koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz cechujących się większą efektywnością konwersji i dostępnością w różnych środowiskach rynkowych i operacyjnych.