Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

łączeniu w zespoły najlepszych instytucji badawczych (ang. teaming) oraz przedstawicieli regionów osiągających słabe wyniki w zakresie badań, rozwoju i innowacji,


łączeniu w zespoły najlepszych instytucji badawczych (ang. teaming) oraz przedstawicieli regionów osiągających słabe wyniki w zakresie badań, rozwoju i innowacji,


co będzie miało na celu utworzenie nowych (lub znaczące podniesienie statusu istniejących) centrów doskonałości w państwach członkowskich i regionach osiągających słabe wyniki w zakresie badań, rozwoju i innowacji.