Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Tworzeniu partnerstw między instytucjami badawczymi (ang. twinning)


Tworzeniu partnerstw między instytucjami badawczymi (ang. twinning)


mających na celu znaczne wzmocnienie określonej dziedziny badań naukowych w powstającej instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w danej dziedzinie odgrywają wiodącą rolę na poziomie międzynarodowym.