Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Wspieranie innowacyjnego potencjału infrastruktury badawczej i jej zasobów ludzkich


Wspieranie innowacyjnego potencjału infrastruktury badawczej i jej zasobów ludzkich


Celem jest wspomaganie infrastruktury badawczej w zakresie wczesnego przyjmowania lub opracowywania najnowocześniejszych technologii, promowanie partnerstw badawczo-rozwojowych z przemysłem, ułatwianie przemysłowego wykorzystania infrastruktury badawczej oraz stymulowanie tworzenia klastrów innowacyjnych. W ramach tego działania wspiera się również szkolenie lub wymiany personelu zarządzającego infrastrukturą badawczą oraz obsługującego ją.