Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Efektywna i zrównoważona synteza i produkcja nanomateriałów, części i systemów


Efektywna i zrównoważona synteza i produkcja nanomateriałów, części i systemów


Ukierunkowanie na nowe działania, inteligentną integrację nowych i istniejących procesów, w tym konwergencję technologii, a także zwiększenie skali z myślą o wysoce precyzyjnym wielkoskalowym wytwarzaniu produktów i elastycznych wielofunkcyjnych zakładach, zapewniające skuteczne przekształcenie wiedzy w innowacje przemysłowe