Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Rozwój i standaryzacja technik zwiększania przepustowości oraz metody i urządzenia pomiarowe


Rozwój i standaryzacja technik zwiększania przepustowości oraz metody i urządzenia pomiarowe


Ukierunkowanie na bazowe technologie wspierające rozwój i wprowadzanie na rynek bezpiecznych złożonych nanomateriałów i nanosystemów.