Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Gospodarowanie składnikami materiałów


Gospodarowanie składnikami materiałów


Działania badawczo-rozwojowe w zakresie nowych i innowacyjnych technik produkcji materiałów, oraz ich komponentów i systemów.