Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Materiały dla zrównoważonego, zasobooszczędnego i niskoemisyjnego przemysłu


Materiały dla zrównoważonego, zasobooszczędnego i niskoemisyjnego przemysłu


Rozwijanie nowych produktów i zastosowań, modeli biznesowych oraz odpowiedzialnych zachowań konsumentów ograniczających zapotrzebowanie na energię i ułatwiających produkcję niskoemisyjną.