Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Materiały dla sektorów kreatywnych, w tym związanych z dziedzictwem


Materiały dla sektorów kreatywnych, w tym związanych z dziedzictwem


Opracowanie wzornictwa i rozwój technologii konwergencyjnych w celu tworzenia nowych możliwości biznesowych, w tym ochrona i odnawianie materiałów mających wartość historyczną lub kulturalną, jak również materiałów nowatorskich.