Skip to main content
European Commission logo print header

Soil Mission Support: Towards a European research and innovation roadmap on soils and land management

Opis projektu

W drodze do zrównoważonej gospodarki glebami

Zrównoważona gospodarka glebami jest kluczem do zapobiegania degradacji gleby i przeciwdziałania wywieraniu nadmiernej presji na grunty i gleby. Uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SMS zamierzają opracować działania w zakresie badań i innowacji, których celem jest stworzenie skutecznych ram działań w zakresie zapewniania dobrego stanu gleb oraz gospodarki gruntowej realizowanych w Europie i na świecie. W związku z tym w ramach prac badacze zamierzają określić kryteria dla żywych laboratoriów i ośrodków demonstracyjnych, na podstawie których zaprezentują skuteczne rozwiązania. Ponadto badacze wykorzystają transdyscyplinarną metodologię pozwalającą na analizę potrzeb w zakresie badań i innowacji, określenie istniejących luk oraz identyfikację obszarów priorytetowych, a także dobór działań interwencyjnych. Projekt SMS zwiększy zaangażowanie podmiotów działających w sektorach rolnictwa i leśnictwa, planowania przestrzennego, rekultywacji gruntów, walki ze zmianą klimatu oraz walki z katastrofami. Działania i inicjatywy w ramach projektu wpisują się w cele misji programu „Horyzont Europa” w zakresie stanu gleb oraz bezpieczeństwa żywnościowego.

Cel

Soil health is vital for the delivery of food, energy, and biomaterials, as well as climate action, ecosystem services and biodiversity. Pressure on land and soil is growing due to competing demands for land and biobased products. A sustainable soil management that satisfies the increasing demand and avoids soil degradation requires coordinated R&I. This project will employ a multi-actor approach to create an effective framework for action in the wider area of soil health and land management by coordinating efforts and pooling resources, by developing a coherent portfolio of R&I activities and by identifying criteria for Living Labs and lighthouses to demonstrate solutions.

The CSA will bring together the main players in soil health and management in a transdisciplinary approach. Planned activities include the analysis of the needs for R&I on soil and land management as expressed through stakeholder/citizen consultation and ongoing research projects, the identification of gaps, priority areas and types of action for intervention including Living Labs and lighthouses. The action fields sprawl from agriculture and forestry to spatial planning, land remediation, climate action, and disaster control.

Outcomes and results will be
- A stakeholder-based, co-created roadmap for R&I to support the Horizon Europe Mission in the area of Soil Health and Food.
- Improved coordination with existing activities in Europe and globally, thereby raising visibility and effectiveness of R&I funding.
- Identification of and learning from existing and potential Living Labs and lighthouses for testing and demonstrating solutions in order to simultaneously satisfy competing demands of soil use.
With its activities, the CSA will support the EC and the Mission Board of the Horizon Europe Mission in the area of Soil Health and Food in delivering the objectives.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FNR-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FNR-2020-1

System finansowania

CSA -

Koordynator

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Wkład UE netto
€ 223 431,25
Adres
Deichmanns aue 29
53179 Bonn
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Bonn, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 9 568,75

Uczestnicy (9)