European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

COVID-19-Outbreak Response combining E-health, Serolomics, Modelling, Artificial Intelligence and Implementation Research

Opis projektu

Skoordynowana odpowiedź na COVID-19

Tak jak w przypadku każdej pandemii, odpowiedź na COVID-19 i środki zwalczania tej choroby muszą bazować na połączeniu informacji klinicznych, epidemiologicznych i immunologicznych. W ramach finansowanego przez UE projektu CORESMA prowadzone są prace nad systemem monitoringu mobilnego zdrowia, mającym umożliwić otrzymywanie danych klinicznych w czasie rzeczywistym oraz poprawę oceny ryzyka w krajach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. Naukowcy przeanalizują też wpływ istniejącej wcześniej odporności krzyżowej lub częściowej na COVID-19 na podatność na chorobę. Wykorzystując kompleksowe modelowanie i sztuczną inteligencję, zidentyfikują czynniki prognozujące ciężki przebieg choroby, dynamikę transmisji i skuteczność interwencji. Wyniki tych prac nie tylko pomogą w walce z pandemią, ale również przyczynią się do stworzenia zrównoważonej strategii na przyszłość.

Cel

Among the biggest challenges in the COVID-19 outbreak are the lack of triangulation of clinical, epidemiologic and immunological information for evidence- based response strategies.
Our overriding ambition is to overcome this deficit through field studies and implementation research in specific populations early enough to already serve in the response to the current outbreak. Four technical work packages (WP) address the four main objectives:
To provide real-time clinical data to improve risk assessment and response, deploying an established mHealth Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System (SORMAS) in Nepal, Ivory Coast, Ghana and Nigeria; countries likely to be affected more intensively than the EU.(WP I)
To implement differential serolomics (multiplex serology) for population serum samples from Germany and Nepal for investigating pre-existing cross or partial immunity against COVID-19 and impact on susceptibility.(WP II)
To apply comprehensive modeling, sampling and artificial intelligence on data from the first two work packages in order to assess predictors for severe outcome, transmission dynamics and intervention effectiveness.(WP III)
To measure and improve quality of epidemic containment measures through implementation research in countries particularly vulnerable to the COVID-19 epidemic, in order to tailor effective and efficient control measures to health systems realities in Nepal and Ivory Coast, and to reduce the intensity of importation into the EU. (WP IV)
We combine a) an accelerated ad-hoc outbreak response to address the urgency and b) a sustainable strategy to serve beyond the current public health threat from COVID-19. Software maturity, established networks, pre-approval investments and interdisciplinary expertise among partners - including first hand from China - shall generate first findings within weeks, such as validated criteria for high-risk groups, effectiveness of contact tracing, set-up serolomics platform.

Koordynator

HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR INFEKTIONSFORSCHUNG GMBH
Wkład UE netto
€ 1 108 205,00
Adres
INHOFFENSTRASSE 7
38124 Braunschweig
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Niedersachsen Braunschweig Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 108 205,00

Uczestnicy (6)