Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

COASTAL CLIMATE CORE SERVICES

Opis projektu

Otwarta platforma internetowa wspierająca procesy decyzyjne dotyczące oceny ryzyka dla obszarów przybrzeżnych

Ryzyko zalewania obszarów przybrzeżnych stanowi realny problem, którego skutki odczuwają miliony ludzi w całej Europie. Ma ono wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale również na infrastrukturę i usługi. Zespół finansowanego przez UE projektu CoCliCo chce opracować otwartą platformę internetową wspomagającą podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka dla obszarów przybrzeżnych i ich adaptację. Rozwiązanie będzie analizować główne czynniki ryzyka i dostosowywać techniki wizualizacji i analizy do lokalnych kontekstów decyzyjnych, a także łączyć będzie ważne i wysokiej jakości warstwy informacji geoprzestrzennej. Użytkownicy platformy będą mogli wizualizować, pobierać i analizować wiele scenariuszy ryzyka dla obszarów przybrzeżnych ukierunkowanych na podejmowanie decyzji.

Cel

Even if climate change mitigation objectives agreed in Paris are met, sea level will rise at least by 0.3 to 0.6m in 2100 and then continue rising for centuries. The potential impacts for coastal flooding are a major source of concern for Europe because many infrastructures are located close to shorelines or in low-lying areas. Broad scale coastal climate services and platforms available today have successfully addressed the need to raise awareness on mitigation. However, an authoritative, consistent and decision oriented platform is still missing to meet the needs of adaptation practitioners concerned with (1) the routine identification of coastal territories at risk from innundation, (2) coastal land use planning or (3) maintaining coastal infastructure services. The Coastal Climate Core Service (CoCliCo) project aims at informing decision-making on coastal risk and adaptation, by delivering an open web-platform exploring dominant risk drivers, adjusting visualisation and analysis techniques to local decision contexts, and combining relevant and high-quality geospatial information layers. Through the platform, users will be able to visualize, download and analyse multiple decision-oriented coastal risk scenarios relevant to the rich user narratives of our Demonstration Case Studies addressing the three needs raised above. To meet this challenge, CoCliCo brings together European organizations and scholars that have proven track records of delivering broad-scale coastal risk and adaptation assessment, as well as leading research and technologies in interoperable geospatial data management, decision sciences and risk communication.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2020-2

Koordynator

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES
Wkład UE netto
€ 750 725,00
Adres
3 AV CLAUDE GUILLEMIN
45060 Orleans
Francja

Zobacz na mapie

Region
Centre — Val de Loire Centre — Val de Loire Loiret
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 750 725,00

Uczestnicy (19)