European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Paris Agreement Overshooting – Reversibility, Climate Impacts and Adaptation Needs

Opis projektu

Strategie reagowania na ryzyko przekroczenia progu temperatury na świecie

Cele związane z progiem temperatury określone w porozumieniu paryskim stanowią pilną kwestię. Konsekwencje przekroczenia tego progu będą szczególnie odczuwalne przez wrażliwe regiony i systemy, w których może dojść do przekroczenia progów nagłych i prawdopodobnie nieodwracalnych zmian lub limitów adaptacji. W związku z tym zespół finansowanego przez UE projektu PROVIDE opracuje innowacyjne, integracyjne usługi klimatyczne, które uwzględniać będą informacje na temat wpływu scenariuszy przekroczenia progów w ujęciu globalnym, regionalnym i miejskim, wskazując kierunek dla właściwych działań adaptacyjnych. Angażując konsorcjum wiodących naukowców w dziedzinie klimatu, jak również dostawców usług klimatycznych, urbanistów i specjalistów ds. adaptacji, projekt określi potrzeby adaptacyjne związane z przekroczeniem progów oraz opracuje odpowiednią metodologię uogólniania strategii adaptacyjnych.

Cel

Overshooting the Paris Agreement temperature thresholds is a distinct possibility. The impacts of such overshoot scenarios would materialise globally, but be particularly consequential for vulnerable regions and systems for which thresholds of abrupt and possibly irreversible shifts or adaptation limits may be exceeded. A full consideration of impacts and adaptation needs under overshoot scenarios thus requires a risk threshold perspective integrating emission pathways, earth system feedbacks, regional to local impacts, and context-specific vulnerabilities.
To address that challenge, PROVIDE will deliver highly innovative, integrative climate services that incorporate comprehensive information on impacts under overshoot pathways from the global to the regional and urban level, directly feeding into adaptation action. The project specifically aims to: 1) Produce global multi-scenario, multi-sectoral climate information which integrates and quantifies impacts across scales by means of novel climate and impact emulators; 2) Assess climate system uncertainties and feedbacks, and the (ir)reversibility of climate impacts to provide comprehensive risk assessments of overshooting; 3) Co-develop a generalisable overshoot proofing methodology for adaptation strategies to enhance adaptation action in response to overshoot risks; 4) Identify and prioritise overshoot adaptation needs in four highly complementary case study regions; 5) Integrate all project outcomes into a PROVIDE Climate Service Dashboard. The Dashboard will be designed to complement established climate service platforms and will be widely disseminated to foster uptake and sustainable use across all stakeholder groups addressed. The PROVIDE consortium is constituted of leading climate scientists as well as climate services purveyors, urban planners and adaptation experts embedded in selected case study regions facilitating a continuous co-development process with a wide array of stakeholders.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2020-2

Koordynator

HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN
Wkład UE netto
€ 652 243,75
Adres
UNTER DEN LINDEN 6
10117 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 652 243,75

Uczestnicy (18)