CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Land-Based Solutions for Plastics in the Sea

Opis projektu

Nowe metody wykrywania mikroplastików w morzu

Co roku do oceanów przedostaje się prawie 10 milionów ton plastiku, gdzie rozpadają się na cząstki, które przemieszczają się wraz z prądami i wirami oceanicznymi, a następnie osadzają się na wybrzeżach. Im mniejszy jest ich rozmiar, tym większe zagrożenie stanowią dla organizmów i zdrowia ludzi. Zespół unijnego projektu LABPLAS opracuje nowe techniki i modele kwantyfikacji małych mikro- i nanoplastików. W szczególności naukowcy określą wiarygodne metody identyfikacji w celu dokładniejszej oceny stężenia, rozmieszczenia i toksyczności mikro- i nanoplastików oraz związanych z nimi substancji chemicznych w środowisku. Stworzą także praktyczne narzędzia obliczeniowe, które umożliwią mapowanie obszarów w największym stopniu zanieczyszczonych plastikiem i promowanie opartego na nauce zarządzania tworzywami sztucznymi.

Cel

There are 5,250 billion plastic particles floating on the surface on the world's seas and oceans, equivalent to 268,940 metric tons of waste. These fragments move with the currents before washing up on beaches, islands, coral atolls or one of the five great ocean gyres. Because MP cannot be removed form oceans, proactive action regarding research on plastic alternatives and strategies to prevent plastic entering the environment should be taken promptly. Despite the research increasing, there is still a lack of suitable and validated analytical methods for detection and quantification of small micro- and nano plastics (SMNP) evidencing a huge obstacle for large-scale monitoring. There is also a lack of hazard and fate data which would allow their risk assessment.
LABPLAS is a 48-months project whose vision is creating capacities (sampling, analysis and quantification techniques, new materials and new models) to evaluate rapidly and precisely the interactions of plastics with the environmental compartments and natural cycles leading to the development of effective mitigation and elimination measures, as well as, making management decisions. It will assess reliable identification methods for more accurate assessment of the abundance, distribution and toxicity determination of SMNP in the environment, giving the opportunity of new developments of cutting edge technologies. It will also develop practical computational tools that up-scaled should allow European agencies to map plastic-impacted hotspots. The project will have a multi-actor approach, creating scientific knowledge with a partnership of scientists, technicians, research organizations and enterprises, working together towards the recognition at different levels (society, industry, policy) of the main issues (sources, potential biodegradability, ecotoxicology, ingestion, environmental assessment) related to the presence of plastics in ecosystems.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2020-2

Koordynator

UNIVERSIDAD DE VIGO
Wkład UE netto
€ 495 687,50
Adres
LG CAMPUS LAGOAS MARCOSENDE
36310 Vigo Pontevedra
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noroeste Galicia Pontevedra
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 495 687,50

Uczestnicy (18)