European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The European medical isotope programme: Production of high purity isotopes by mass separation

Opis projektu

Europejska infrastruktura do produkcji radionuklidów

Medycyna nuklearna wykorzystuje cząsteczki radioaktywne, tak zwane radiofarmaceutyki, i ich promieniowanie do dostarczania informacji diagnostycznych i leczenia różnych schorzeń, takich jak rak. Pierwiastki promieniotwórcze, znane jako radionuklidy, dysponują nadmiarem energii uwalnianej na drogach różnych rozpadów promieniotwórczych. Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu PRISMAP jest utworzenie europejskiej infrastruktury i wspólnego punktu startowego dla naukowców i lekarzy w tej dziedzinie. W ramach zrównoważonego europejskiego programu radionuklidów medycznych konsorcjum opracuje trwałe źródło wysoce czystych niekonwencjonalnych radionuklidów na potrzeby rozwoju medycyny, a także protokołów i usług dla przemysłu farmaceutycznego i sektora opieki zdrowotnej.

Cel

PRISMAP - The European medical isotope programme: Production of high purity isotopes by mass separation proposes to federate a consortium of the key European intense neutron sources, isotope mass separation facilities and high-power accelerators and cyclotrons, with leading biomedical research institutes and hospitals active in the translation of the emerging radionuclides into medical diagnosis and treatment. PRISMAP will create a single-entry point for a fragmented user community distributed amongst universities, research centres, industry and hospitals, in a similar way as the National Isotope Development Center NIDC supported by the Department of Energy (DOE) has provided radionuclide sources for users in the USA. PRISMAP brings together a consortium of 23 beneficiaries from 13 countries, one European Research Laboratory and an International Organisation. It further receives support of leading associations and institutions in the field such as the European Association of Nuclear Medicine (EANM) and the International Atomic Energy Agency (IAEA). Our main goal is to provide a sustainable source of high purity grade new radionuclides for medicine, involving from the onset upcoming major European infrastructures, to provide a single-entry point for all researchers active in this field including SMEs, global pharma, nuclear centres, hospitals and universities, using standardised access procedures. The new isotope enrichment and standardisation techniques triggered in PRISMAP will expand our services and provide them to yet unreachable remote European laboratories. PRISMAP thus strives to create a paradigm shift in the early phase research on radiopharmaceuticals, targeted drugs for cancer – one of the major diseases in Europe - theranostics and personalised medicine, shaping the European isotope landmark as a gold standard to accelerate the development of the pharma industry and ultimately of a better healthcare for the improvement of our citizens’ life.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAIA-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAIA-2020-1

Koordynator

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE
Wkład UE netto
€ 1 032 220,00
Adres
ESPLANADE DES PARTICULES 1 PARCELLE 11482 DE MEYRIN BATIMENT CADASTRAL 1046
1211 GENEVE 23
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 032 220,00

Uczestnicy (22)