European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Pan-European Response to the ImpactS of COVID-19 and future Pandemics and Epidemics

Opis projektu

Odkrywanie faktycznych skutków pandemii COVID-19

Jak pokazała pandemia COVID-19, efektywna ocena i skuteczna odpowiedź wymagają różnorodnych danych z różnych dziedzin. Do przeprowadzenia oceny rzeczywistych skutków epidemii potrzebne są dane i analiza statystyczna, które nie zawsze są dostępne od ręki. Zespół finansowanego ze środków UE projektu PERISCOPE zamierza przeprowadzić dogłębne, multidyscyplinarne badanie mające na celu ocenę i dopracowanie odpowiedzi Europy na pandemię. W związku z tym określi konsekwencje epidemii, biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązania polityczne, a także skutki epidemiologiczne, zdrowotne i społeczno-ekonomiczne. Głównym celem projektu jest ujawnienie prawdziwego wpływu pandemii poprzez analizę ogromnych ilości danych i informacji statystycznych, co ma przełożyć się na opracowanie strategii opartych na dowodach oraz przygotowanie skutecznej odpowiedzi na epidemię.

Cel

The impact of the COVID-19 pandemic has been deep and wide. In spite of unprecedented efforts to understand the COVID-19 disease and its causative virus SARS-CoV-2, months after the emergence of the first local case in Europe (San Matteo hospital, Pavia, 21st February 2020) significant knowledge gaps persist. While social and natural scientists managed to develop new research and shed light on the dynamics of the outbreak and the most effective possible containment measures, governments have been increasingly faced with the need to adopt urgent decisions.
Against this background, PERISCOPE plans to contribute to a dramatically deeper understanding of the dynamics of the outbreak, by means of an intense multi-disciplinary research, both theoretical and experimental, and the consideration of different viewpoints: clinic and epidemiologic; humanistic and psychologic; socio-economic and political; statistical and technological.
The overarching objectives of PERISCOPE are to map and analyse the unintended impacts of the COVID-19 outbreak; develop solutions and guidance for policymakers and health authorities on how to mitigate the impact of the outbreak; enhance Europe’s preparedness for future similar events; and reflect on the future multi-level governance in the health as well as other domains affected by the outbreak. In pursuing this objective, PERISCOPE sheds new light on the unintended and indirect consequences of the outbreak and the related government responses, with the intention to preserve evidence-based policymaking by collecting an unprecedented amount of data and information on the social, economic and behavioural consequences of the current pandemic. At the same time, PERISCOPE will produce new information on the conditions that led to the impact of the pandemic, the differences in “policy mix” adopted at the national level in EU and associated countries, and the behavioural impacts of both the outbreak and the policies adopted.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-RTD

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
Wkład UE netto
€ 1 135 250,00
Adres
STRADA NUOVA 65
27100 Pavia
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Pavia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 135 250,00

Uczestnicy (31)