Skip to main content
European Commission logo print header

Unlocking a feather bioeconomy for keratin-based agricultural products

Opis projektu

Pióra drobiu jako źródło biosurowców dla biogospodarki

Europejski sektor drobiowy wytwarza około 3,6 mln ton piór rocznie. Około 25 % przeznacza się na nawozy lub pasze dla zwierząt, a resztę wywozi się na wysypiska, utylizuje w spalarniach lub gromadzi razem z innymi produktami ubocznymi tego sektora. Pióra w niemal 90 % składają się z keratyny – cennego białka, które może być podstawą biodegradowalnych bioplastików do wykorzystania w rolnictwie. Zespół finansowanego ze środków UE projektu UNLOCK opracuje i zademonstruje łańcuchy wartości, które będą ekonomicznie i środowiskowo zrównoważone oraz zdolne do wytwarzania innowacyjnych bioproduktów do zastosowania w rolnictwie, w tym tac do wysiewu nasion, geowłóknin, folii do ściółkowania oraz pianek do upraw hydroponicznych. Po zakończeniu eksploatacji materiały na bazie keratyny będą ulegać kontrolowanej biodegradacji, nawożąc glebę azotem i nie pozostawiając żadnych odpadów. Te dodatkowe cechy i korzyści dla środowiska sprawiają, że materiały takie przewyższają ich odpowiedniki na bazie surowców kopalnych.

Cel

Only in Europe 3,6 million tonnes of feathers are generated per year as waste of the poultry sector. Around 25% is used for animal feed or fertilisers while the rest is disposed in landfills or incinerated. Feathers contain nearly 90% of keratin, a valuable protein which can source for biodegradable materials, such as bioplastics for agriculture. However, to unlock the full potential of feathers as raw material for functional molecules, there are many technical, logistic and market hurdles to solve in the supply chain for the takeoff of profitable value chains and for the easy market uptake of keratin-based products. UNLOCK will design and demonstrate economically & environmentally sustainable value chains led by the primary sector, which will generate innovative bio-based functional products for agricultural applications: forest/seed trays, nonwoven geotextiles, mulch films and hydroponic foams. Keratin-based materials will outperform their fossil-based counter parts by providing additional functionalities during the product life span and environmental benefits at the end-of-life (controlled biodegradability, enrichment of organic nitrogen to soil and zero waste generation). UNLOCK will create 4 new bio-based value chains, 4 new agricultural consumer goods and at least 3 cross sector interconnections among the primary sector (poultry sector), the bioplastics industry and the agricultural sector, opening up new innovation-led market and job opportunities in the EU bioeconomy. UNLOCK conversion technologies will evolve from TRL5 to 7, demonstrating the full potential of keratin for circular bio-based plastics, through a multidisciplinary consortium of 15 partners (8 SMEs), supported by a strong stakeholder board. UNLOCK will enable the setup of 2 first-of-its-kind commercial biorefineries after the end of the project. The co-creation and replication will be reinforced through a specific regional cluster approach to multiply the impacts during and after the project.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

FUNDACION CIDETEC
Wkład UE netto
€ 553 350,00
Adres
Paseo miramon 196 parque tecnologico de miramon
20014 San sebastian
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Gipuzkoa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 97 650,00

Uczestnicy (15)