Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Structure and dynamics of glasses: using novel X-ray tools to push the boundaries of how we understand them

Opis projektu

Badania naukowe dają lepszy wgląd w budowę i dynamikę szkła

Choć szkło jest powszechnie występującym materiałem, wiedza na temat jego struktury i dynamiki jest ograniczona. Brak porządku długozasięgowego uniemożliwia pełne scharakteryzowanie budowy mikroskopowej szkła, cechującego się ponadto dużą niejednorodnością właściwości dynamicznych. Badacze z finansowanego z działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu GlassX wykorzystają technikę dyfrakcji promieni rentgenowskich oraz spektroskopię rentgenowską korelacji fotonów, aby dokładnie zbadać właściwości strukturalne i dynamiczne szkła metalicznego otrzymywanego ze stanu gazowego. Mówiąc dokładniej, skupią się oni na stopniu lokalnej anizotropii, relacji między strukturą szkła a stabilnością oraz niejednorodności dynamiki.

Cel

Glasses are ubiquitous in our daily lives, yet the current understanding of them is very limited. Despite decades of research, the structure and dynamics of glasses and the nature of the glass transition remain open problems in condensed matter physics. To a large extent, this is due to the intrinsic properties of glasses: they lack long-range order, which makes it difficult to fully characterise their microscopic structures; they are out-of-equilibrium by nature, which leads to temporally evolving and spatially heterogeneous dynamics. With the advent of a new generation of X-ray sources and the development of novel X-ray technologies, these challenges can now be addressed. The GlassX action thus aims at exploiting these new opportunities to significantly better our understanding of glasses. The action is divided into four parts, each addressing an important open question in glass physics. Parts 1 and 2 focus on structural properties of vapor-deposited metallic glasses, including the degree of local anisotropy and the relation between their structure and stability. Parts 3 and 4 concentrate on the dynamics of glasses, including the wave-vector dependence and the existence of dynamic heterogeneities. These projects will make use of X-ray nano-diffraction and X-ray photon correlation spectroscopy techniques, both of which will see significant improvements with the newly available fourth-generation X-ray sources, making it possible to reach previously unexplored length and time scales. The knowledge generated by the action will contribute substantially to the field of glasses, both from the aspect of basic science and in terms of possible applications. Dissemination of the results will also be an integral part of the action, with the goal to effectively communicate the research outcome and its relevance to audiences both within and outside academia.

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Wkład UE netto
€ 171 473,28
Adres
VIA 8 FEBBRAIO 2
35122 Padova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Padova
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 171 473,28