Skip to main content
European Commission logo print header

N-point statistics as a bridge between cosmological observations and the underlying physics

Opis projektu

Pierwotne sygnatury na naszym wielkoskalowym kosmicznym płótnie

Standardowy model kosmologii stara się wyjaśnić ewolucję i skład naszego Wszechświata, jednak pewne ważne pytania pozostają bez odpowiedzi. Dane, które pozwolą uzupełnić niektóre z tych braków w wiedzy, może skrywać wielkoskalowa struktura Wszechświata, układy znacznie większe od pojedynczych galaktyk lub grup galaktyk. Procesy fizyczne kształtujące tę strukturę pozostawiły swój ślad na wyraźnym wzorcu skupisk w różnych skalach. Dzięki wsparciu działań „Maria Skłodowska-Curie” projekt Cosmo-Bridge wykorzysta zaawansowaną statystykę do łączenia możliwych do obserwacji obiektów z ich fizyką. Nowe metody analizy pomogą w nadchodzących rozległych badaniach galaktyk, aby zmaksymalizować ich potencjał odkrywczy.

Cel

Over the last decades, we have established a standard cosmological paradigm by combining the information from complementary cosmological probes. However, many intriguing questions remain to be answered: the nature of dark energy, the driving mechanisms of the cosmic inflation, and masses of neutrinos. In this proposal, I will focus on the cosmological information content of the large-scale structure (LSS) of the Universe. Different physical processes leave their unique imprints on the clustering pattern of LSS at different scales, and N-point statistics act a bridge between the observables and the underlying physics. In the coming years, new large-volume galaxy surveys will probe the LSS of the Universe with exquisite detail. However, traditional analysis methods, based mostly on 2-point statistics alone, are not adequate for these new surveys and must urgently be revised to ensure their full potential. This proposal aims to maximise the information to be extracted from the upcoming surveys. With the Marie-Curie fellowship, I will carry out a consistent joint analysis of the 2- and 3-point statistics, and develop a complementary but simplified treatment of the N-point statistics. These tools will be applied to the new data to constrain the cosmological models, with special focus in understanding the properties of the primordial signatures and models beyond the standard cosmological paradigm. In the outgoing phase, I will work at Univesity of Florida (US) to benefit from the expertise in the leading algorithms to estimate higher-order statistics, their theoretical modelling, and knowledge about high-performance computing. In the incoming phase, I will work at the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (Germany), I will delve into the data from the real surveys and understand potential systematic errors. With the help of the experts at MPE, the experience and techniques acquired in the US will be applied to the datasets to extract more precise information.

æ

Koordynator

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Wkład UE netto
€ 264 669,12
Adres
Hofgartenstrasse 8
80539 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Partnerzy (1)