Skip to main content
European Commission logo print header

Engaging the citizen. The impact of crowd knowledge on science.

Opis projektu

Gdy naukowcy słuchają laików

Przygotowywanie badań naukowych, które są nie tylko dostępne, ale i akceptowalne dla opinii publicznej, oznacza, że działania naukowe trzeba prowadzić w różnych miejscach, nie tylko na uniwersytetach czy w ośrodkach badawczych. Co więcej, w projektach badawczych powinni również uczestniczyć wolontariusze niebędący naukowcami. Podejście to nosi nazwę nauki obywatelskiej i przyczynia się do pozyskiwania nowych pomysłów oraz rozwiązań analizowanych problemów. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu CROWDKNOW zamierzają dopilnować, by informacje przekazywane przez obywateli nie były ignorowane. Badacze przeanalizują preferencje i koszty naukowców w odniesieniu do danych pochodzących od obywateli, a także zdefiniują stosowne środki, które zmotywują naukowców, by zwiększyli swe zaangażowanie w projekty związane z nauką obywatelską. Dodatkowo w ramach projektu zbadane zostaną cechy naukowców, którzy angażują się we współpracę z obywatelami, co wykaże, jak ważne jest, by szkolić naukowców również w dziedzinie kontaktów z ogółem społeczeństwa.

Cel

For decades, scientific activity has been firmly anchored in universities, research centres, or specialized firms’ R&D departments leading to science being considered an Ivory Tower endeavour. Making science more accessible and acceptable to the larger public is one focus of the European Commission. One possible way to achieve this goal is through crowd science, an approach that allows a wide base of (non-scientific) volunteers to participate in research projects. The potential benefit of crowd science is vast, for example, the contribution of ideas and solution by the public can widen the range of research questions that can be addressed and it can increase the acceptance of scientific findings and literacy of science in the society.
While the benefit of crowd science is substantial, the vital step to reap this benefit is that scientists pick up on citizens’ suggestions and actually pursue these ideas by transforming them into research projects. Many citizens’ inputs go unaddressed because their relevance is undervalued or not recognized by scientists who are trained to interact with peers rather than layman. This can lead to a loss of valuable knowledge and might discourage citizens to contribute to crowd projects in the future. The first step to mitigate this problem is to understand what type of knowledge scientists pick up, what type of scientist participates in such endeavours and how policy can encourage further scientists in doing so. This project employs an adaptive choice-based conjoint (ACBC) analysis to (i) measure the preferences and costs of scientists to engage in crowd input and quantifies the pick-up rate of citizens’ inputs by scientists, (ii) delineates the scientists’ characteristics that engage with citizens, and (iii) defines relevant incentives for scientists to increase their engagement in crowd science projects to derive policy measures that render future crowd science actions more successful.

Koordynator

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 178 320,00
Adres
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 178 320,00