Skip to main content
European Commission logo print header

Cybersecurity Protection for Cyber-Physical Systems Against Integrity Cyberattacks

Opis projektu

Zapewnianie cyberbezpieczeństwa przemysłowym systemom sterowania

Cyberbezpieczeństwo stanowi jedno z głównych wyzwań naszej ery, wymagające zastosowania nowych metod i narzędzi ochrony. Finansowany przez UE projekt CSP-CPS-A-ICA umożliwi opracowanie skutecznych, wydajnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie ochrony cyberbezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania. Badanie będzie dotyczyło ochrony systemów cyberfizycznych przed cyberatakami wymierzonymi w integralność poprzez ujawnienie ukrytych ataków tego rodzaju oraz opracowanie metodologii, schematów wykrywania i rozróżniania z perspektywy sterowania. Zostanie ono przeprowadzone przez grupę badawczą ds. sterowania i zasilania w Imperial College London. Częścią projektu będą również dwa trzymiesięczne staże w Centrum Doskonałości Badań i Innowacji KIOS na Uniwersytecie Cypryjskim.

Cel

Dr Kangkang Zhang will carry out a project to concern cybersecurity protection for cyber-physical systems against integrity cyberattacks (CSP-CPS-A-ICA) by revealing the stealthiness of integrity attacks and then developing detection and distinction methodologies and schemes from control perspectives. This research aims to provide effective, efficient and reliable cybersecurity protections for industrial control systems (ICSs). The project will be carried out in the Control and Power (CAP) research group, within the Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE), at the Imperial College London (Imperial), under the supervision of Prof. Thomas Parisini. As a part of the project, I will carry out two 3-month secondments in the KIOS Research and Innovation Center of Excellence (KIOS CoE), at the University of Cyprus (UCY). The expected benefits of this project are to achieve the above research aims and enable me to make a leap in my career as well as to create a close collaboration between Imperial and UCY in the cybersecurity-related research areas.

Koordynator

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — West Westminster
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76