Skip to main content
European Commission logo print header

A cold-atom photonic-crystal-waveguide interface for efficient quantum operations in single pass

Opis projektu

Wzmacnianie oddziaływania światła z zespołami atomowymi

Deterministyczne operacje nieliniowe z udziałem pojedynczych fotonów są podstawą konstruowania wielu protokołów informacji kwantowej. Wiążą się one z wykorzystaniem silnych oddziaływań między fotonami a emiterami kwantowymi. Celem projektu SinglePass, finansowanego z programu działań „Maria Skłodowska-Curie”, jest opracowanie nowatorskiej platformy do realizacji takich operacji przez silne sprzężenie fotonu z zespołami atomowymi w pojedynczym przejściu, czyli bez stosowania wnęki optycznej. Platforma ta, oparta na obiecującej geometrii i materiałach wytwarzanych z kryształów fotonicznych, zapewni lepsze wyniki pod względem korzyści i skalowalności w porównaniu z implementacjami prowadzonymi w wolnej przestrzeni. Umożliwi też wprowadzenie odpowiednio przygotowanych funkcji, których nie można osiągnąć w obecnych interfejsach fizycznych.

Cel

Deterministic nonlinear operations between single photons that are at the heart of numerous quantum information protocols require strong interactions between photons and quantum emitters. By combining cold atoms and slow-mode photonic-crystal waveguides, the goal of this project is to develop a novel platform to implement such operations by strongly coupling a photon with atomic ensembles in single pass, that is without the use of an optical cavity. Transverse optical confinement and slow group velocity are the key ingredients in this novel waveguide-QED approach, with applications in integrated quantum technologies, quantum non-linear optics and state engineering. This platform, based on a new and promising combination of photonic-crystal geometry (W1) and material (GaInP) will not only provide superior figures of merit and scalability than in free-space implementations, but also tailored functionalities not achievable in current physical interfaces. This project uniquely combines atomic physics, quantum optics and nanophotonics and will ideally prepare the applicant for a future career as an independent research group leader.

Koordynator

SORBONNE UNIVERSITE
Wkład UE netto
€ 184 707,84
Adres
21 rue de l'ecole de medecine
75006 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00