European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The neural dynamics of perceptual priors in audition

Opis projektu

W jaki sposób nasze mózgi potrafią przewidzieć dźwięki?

Postrzeganie dźwięku rozpoczyna się w układzie słuchowym, który wyczuwa drgania akustyczne z powietrza lub odbierane przez nasze kości, a następnie przesyła informacje do mózgu za pośrednictwem nerwu słuchowego. Mózg interpretuje sygnały jako dźwięk nie tylko na podstawie otrzymywanych na bieżąco informacji sensorycznych, ale także na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Dotychczas nie udało się jednak zbadać dokładnych mechanizmów, na których opiera się wykorzystywanie przez mózg informacji z niedawnej przeszłości do przewidywania przyszłych bodźców i dostosowywania się do nich. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu PriorDynamics zamierza zweryfikować hipotezę, według której przewidywania sensoryczne są związane z określonymi oscylacjami neuronowymi. W tym celu naukowcy zbadają oscylacje w korze słuchowej i wzgórzu oraz ustalą zasadę działania mechanizmu przewidywania sensorycznego.

Cel

To maintain a coherent and continuous percept over time, the brain relies on past sensory information to predict forthcoming stimuli. Combining novel behavioural methods with advanced neuroimaging techniques, the present research project aims to determine the neural mechanisms by which the auditory system uses information from the recent past to overcome signal noise and ambiguity. Specifically, we test the hypothesis that sensory predictions involve neural oscillations at alpha rhythm, ~9-10 Hz, that mediate the propagation of perceptual priors. The first part of this research project investigates the neural structures underlying such predictive oscillatory mechanism. To this end, we adapt a novel time-resolved sampling technique used to examine rhythmic fluctuations in perceptual performance for functional magnetic resonance imaging (fMRI). We hypothesise that cortical and subcortical activation, especially in the auditory cortex and thalamus, will exhibit rhythmic modulations that correlate with oscillations in decision bias during the detection of a brief auditory signal masked by white noise. The second part of this project examines whether the resolution of perceptual ambiguities by prior contextual information involves similar oscillatory mechanisms. For this purpose, we combine the time-resolved sampling technique with a classic paradigm (involving Shepard tones) for inducing ambiguous pitch shifts. By presenting a single tone before the ambiguous stimulus, listeners can be biased toward a perceived upward or downward pitch shift. If resolving perceptual ambiguities involves oscillatory mechanisms, we expect to observe periodic fluctuations of decision bias (that is, the tendency to make certain responses) at alpha rhythm over time. The results of this research project will shed light on a potentially crucial and yet unknown core process of perception, useful in every interaction we have with the world.

Koordynator

ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Wkład UE netto
€ 190 734,72
Adres
45, RUE D'ULM
75230 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 190 734,72

Partnerzy (1)