Skip to main content
European Commission logo print header

Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest related biodiversity and ecosystem services

Opis projektu

Rozwiązania w zakresie odtwarzania ekosystemów leśnych

Ekosystemy leśne są narażone na wiele szkodliwych czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jednym z nich jest postępująca zmiana klimatu. Poprawa stanu ekosystemów leśnych oraz minimalizacja zagrożeń wymaga przeprowadzenia trwałych i przełomowych procesów zmian. Wiedzą o tym badacze finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SUPERB, którzy zamierzają przeprowadzić zmiany w kierunku odtwarzania lasów oraz krajobrazów leśnych na dużą skalę. W ramach projektu zostaną opracowane informacje mające na celu wspieranie procesów decyzyjnych ukierunkowanych na przywracanie różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych, a także sekwestrację węgla w celu maksymalizacji synergii między usługami ekosystemowymi. W ramach projektu SUPERB odbędzie się 12 demonstracji rozwiązań na szeroką skalę, w ramach których zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki w zakresie odtwarzania lasów. Zostanie również opracowany wielojęzyczny portal internetowy poświęcony zagadnieniu odtwarzania ekosystemów leśnych (Forest Ecosystem Restoration Gateway), który będzie stanowił źródło materiałów dotyczących praktyk, kwestii gospodarczych oraz zarządzania, a także najlepszych praktyk w zakresie projektów odtwarzania lasów o najwyższej wartości.

Cel

SUPERB pursues the overall goal to create a lasting enabling environment for transformative change towards large-scale forest and forest landscape restoration, which empowers decision makers to take just and informed decisions for restoration of biodiversity, ecosystem services and carbon sequestration in a manner that minimises region specific trade-offs and maximises synergies between ecosystem services. SUPERB develops and synthesises a multidisciplinary, practical, and scientific restoration knowledge basis and makes it publicly available. In 12 large-scale demonstrators across Europe, we will showcase best practices responding to key forest restoration and adaptation challenges on some hundreds of hectares per demo and with the potential for immediate upscaling to over one million hectares in 10-15 years. For large scale restoration to be successful, many actors from different sectors and disciplines must behave synergistically and in a mutually reinforcing way. We will speed up transformative change and further upscaling through innovative stakeholder involvement across scales to ensure the favorability and uptake of the proposed approaches. A comprehensive multi-language online Forest Ecosystem Restoration Gateway will guide stakeholders to find answers to their restoration questions, advise them on how to deal with barriers and enablers and provide access to easily applicable and comprehensible tools and materials that support restoration, e.g. best practices for forest restoration or the development of scalability plans, a tree species selection application, an innovative funding guide, and much more. The Gateway will also host a restoration Marketplace, where market agents, e.g. potential funders and landowners, can agree on bids for restoration projects. SUPERB will boost and measure its impact through its extensive and systematically enlarged stakeholder communities and networks, to ensure the relevance of the project outputs and their positive uptake.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-3

System finansowania

IA - Innovation action
æ

Koordynator

EUROPEAN FOREST INSTITUTE
Wkład UE netto
€ 2 512 125,00
Adres
Yliopistokatu 6 b
80100 Joensuu
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Pohjois-Karjala
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (37)