European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

AI-based-technologies for trustworthy solutions against disinformation

Opis projektu

Oparte na sztucznej inteligencji antidotum na dezinformację w sieci

Szerzenie się fałszywych informacji w mediach społecznościowych wpływa negatywnie na społeczeństwo na poziomie indywidualnym i zbiorowym. Dezinformacja, definiowana jako celowe rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji, rozprzestrzenia się zbyt szybko, by ludzie mogli ją monitorować i analizować. W związku z tym zespół finansowanego przez UE projektu AI4TRUST opracuje hybrydowy system oparty na współpracy człowieka z maszyną i zaawansowanych rozwiązaniach bazujących na sztucznej inteligencji. Chodzi o to, by pomóc pracownikom mediów i decydentom w walce z dezinformacją. System umożliwi monitorowanie licznych internetowych platform społecznościowych w czasie niemal rzeczywistym. Będzie oznaczał treści o wysokim ryzyku dezinformacji w celu ich zweryfikowania przez ekspertów, analizując treści multimodalne (tekstowe, dźwiękowe, wizualne) i wielojęzyczne za pomocą nowatorskich algorytmów SI.

Cel

Increasing evidence shows that disinformation spreading has non-negligible impact on our society at individual and collective levels. From public health to climate change, it is of paramount importance to timely identify emerging disinformation signals such as content from known unreliable sources and new narratives, especially from online social media, to provide media professionals and policy makers with trustworthy elements to extinguish disinformation outbreaks before they run out of control. However, monitoring and analyzing large volumes of online content is well beyond the capacity of human ability only. In fact, regardless of the socio-psychological and behavioral reasons behind information forging, the rate at which disinformation is produced is much larger than the rate at which it can be analyzed and its effects adequately mitigated.
AI4TRUST will provide a hybrid system, where machines cooperate with humans, relying on advanced AI solutions against advanced disinformation techniques to support media professionals and policy makers. Our system will monitor, in nearly real time, multiple online social platforms, filtering out social noise and analyzing multimodal (text, audio, visual) content in multiple languages (up to 70% of coverage in EU) with novel AI algorithms, while cooperating in an automated way with an international network of human fact-checkers who will be periodically triggered and who will frequently provide validated data to update our algorithms. The resulting quantitative indicators, including infodemic risk, will be inspected under the lens of social and computational social sciences, to build the trustworthy elements required by media professionals to create customizable and reliable data reports.
We expect that the AI4TRUST's system, based on a human-centred approach to technology development that is aligned with European social and ethical values, will be integrated in the standard toolbox of data analysts working on disinformation.

Koordynator

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Wkład UE netto
€ 1 043 500,00
Adres
VIA SANTA CROCE 77
38122 Trento
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Provincia Autonoma di Trento Trento
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 043 500,00

Uczestnicy (14)

Partnerzy (2)