European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

European Universities designing the horizons of sustainability

Opis projektu

Jak uniwersytety pomagają budować społeczeństwo oparte na włączeniu społecznym?

Sustainable Horizons to sojusz siedmiu uczelni wyższych, które mają na celu między innymi przyczynienie się do powstania integracyjnego społeczeństwa poprzez wspieranie badaczy, pracowników akademickich i studentów oraz reagowanie na wyzwania społeczne w porozumieniu z obywatelami. Jego prace będą wspierane w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Sustainable Horizons. Projekt pomoże instytucjom szkolnictwa wyższego zdefiniować plany i strategie pozwalające na skuteczne wdrażanie integracyjnych podejść do polityki otwartej nauki, równości płci, zrównoważonego rozwoju, zarządzania karierą i kontaktów świata nauki z ogółem społeczeństwa. Podejście do badań nad zrównoważonym rozwojem wykorzystywane w ramach projektu będzie opierać się na tradycyjnych obszarach nauki, a wyniki badań pozwolą na rozwój nowej i wciąż pełnej wyzwań dziedziny jaką jest zrównoważony rozwój. Docelowo projekt Sustainable Horizons będzie dążył do rozszerzenia sojuszu poza granice Europy, aby móc wywierać skutecznie wpływ na globalne zmiany.

Cel

Sustainable Horizon Alliance will contribute to an inclusive society, supporting researchers/academics deeply thinking, respecting nature, practical problem-solving professionals, adapting to new challenges. We are six young HEIs, open to innovation, located in small cities within EU periphery, from South Extreme (Faro-Pt, Huelva-Es), Central (Zlìn-Cz, Ludwigshafen-De), Eastern (Timisoara-Ro) to North (Lahti-Fi) carried out activities of co-production with relevant economic regional impact. The complementary strength in sustainability scientific fields aiming at inclusive institutional transformation and providing a platform as preferential partners collaborating with surrounding ecosystems. The goals are to support the Alliance created in 2019 and in especially the Widening Countries HEIs (UAlg, BUAS UTB) to, within the network and with the best practices, define road maps to effectively implement inclusive approaches to open science policies, gender balance plans, careers management, researcher’s societal links. Our sustainability research approach will be anchors on traditional sciences (environmental, socioeconomics) but with strong interdisciplinarity innovation based on Artificial Intelligence, allowing Entrepreneurship and Employability to impact regional ecosystems. The Alliance will rely on a creative governance model with a balanced top-down and bottom-up approach with the academic/researcher clusters (Science & Technology, Health, Socio-Economics), the leadership (Rectors& Directors), to an effective institutional change that will achieve balance between careers and life, to foster a variety of joint research projects based on excellence and trustful collaboration to allow International competitiveness. Using our HEIs geographic proximity, historic, cultural and linguistic links, we aim to project the Alliance outside Europe (eg. Africa & South America) offering Distance learning PhD supporting locally at global level sustainability and a Healthy Planet.

Koordynator

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Wkład UE netto
€ 733 470,00
Adres
CAMPUS DE PENHA
8005 139 Faro
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Algarve Algarve
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 733 470,00

Uczestnicy (5)

Partnerzy (16)