European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

From face-to-face to face-to-screen: Social animals interacting in a digital world

Opis projektu

Od istot społecznych do istot cyfrowych

Ludzie wymagają do przetrwania oraz prawidłowego funkcjonowania interakcji z innymi ludźmi, co czyni nas istotami społecznymi. Pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła jednak sposoby, w jakie kontaktujemy się z innymi ludźmi, a spotkania twarzą w twarz stały się tylko jednym z rozwiązań – reszta kontaktów przeniosła się do sieci. Coraz więcej osób pracuje i studiuje zdalnie oraz korzysta z opieki zdrowotnej przez Internet. Zespół finansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych projektu SODI zamierza zbadać, w jaki sposób zmiana ta przekłada się na nasze interakcje społeczne. Badacze skupią się przede wszystkim na porównaniu spotkań twarzą w twarz z rozmowami na żywo przez sieć. Wykorzystując wielodyscyplinarne podejście oparte na biopsychologii, zespół projektu SODI sprawdzi, czy interakcje zapośredniczone przez Internet aktywują mechanizmy hormonalne związane z zachowaniami społecznymi w takim samym stopniu, jak kontakt twarzą w twarz. Co więcej, projekt ten dąży do społecznego wzbogacenia interakcji w przestrzeni cyfrowej poprzez umożliwienie wymiany spojrzeń, kontaktu fizycznego i zapachów.

Cel

Over millions of years, human survival has crucially depended on rapport building, seeking others’ social support, and sharing resources in groups. This social context has created constant evolutionary pressure to develop specific biological systems geared to interacting face-to-face with physically present others. For just a few years, we have been living in a rapidly developing digital world where interactions across society (education, friendship, health care) shift to face-to-screen interaction – strongly accelerated by the COVID-19 pandemic. How does this core change affect our social interactions? In SODI, I will contrast face-to-face with face-to-screen “live” interactions of many individuals, taking a multi-method, biopsychological approach. According to my theoretical working model, face-to-screen interactions fail to entirely engage specific, socially relevant hormonal systems (oxytocin, μ-opioids, testosterone), which evolved to process context-dependent stimuli from face-to-face contact (mutual eye gaze, physical contact, social odour). Consequently, hormone-mediated beneficial social effects should be attenuated, while adding social stimuli should ameliorate this difference. To test my model’s assumptions, I will tackle three objectives. How do face-to-screen interactions differ from face-to-face ones? Can we “socially enrich” face-to-screen interactions by adding previously lacking social stimuli? Does experimentally modulating hormone levels in the brain affect differences between face-to-face and face-to-screen interactions? In a radically innovative approach, my research combines experimental-psychological interaction paradigms, neurophysiological and subjective measures, and hormone administration to understand the merits and flaws of interacting in a digital reality. Moreover, my project aims to strike new paths for “socially enriching” face-to-screen interactions, thereby unfolding the full potential of the digital (r)evolution.

Słowa kluczowe

Instytucja przyjmująca

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Wkład UE netto
€ 1 499 377,50
Adres
FAHNENBERGPLATZ
79098 Freiburg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Baden-Württemberg Freiburg Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 499 377,50

Beneficjenci (1)