Skip to main content
European Commission logo print header

Blueprint for Atlantic-Arctic Agora on cross-sectoral cooperation for restoration of marine and coastal ecosystems and increased climate resilience through transformative innovation

Opis projektu

Rozwiązania oparte na przyrodzie zwiększą odporność mórz na zmiany klimatu

Celem unijnej misji „Odbudowa naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r.” (Mission Ocean) jest ochrona i odbudowa zdrowia naszych oceanów i zasobów wodnych. Zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu A-AAgora zaprezentuje poprzez innowacyjne działania technologiczne, społeczne, logistyczne i gospodarcze, jak można ograniczyć naciski na obszarach przybrzeżnych. Naukowcy zastosują podejście do zarządzania oparte na ekosystemie oraz rozwiązania oparte na przyrodzie, aby wzmocnić odporność na zmianę klimatu i złagodzić jej skutki. Badacze przeprowadzą działania demonstracyjne w basenie Atlantyku i Arktyki oraz wspólnie określą obszary i lokalizacje, w których opracowane rozwiązania będzie można powielać. Ponadto naukowcy opracują plany działania w celu powielenia i zwiększenia skali rozwiązań i działań w zakresie odbudowy ekosystemów i różnorodności biologicznej, przyczyniając się do realizacji misji Mission Ocean i fazy pilotażowej flagowego projektu prowadzonego w basenie Atlantyku i Arktyki.

Cel

A-AAgora aims to develop the implementable NbS (Nature based Solutions) through innovative governance structures and technological architecture. It targets to boost resilience to climate change and mitigating its impacts in coastal areas. It identifies synergies by promoting a deliberative process to complement other priority areas within the EC Mission - by setting a Community of Practice and developing a digital knowledge system. It develops NbS at three replicable demonstrators (Demo-PT, Demo-IE, Demo-NO), which can upscaled. The project seeks improved public engagement and enhanced decision-making processes at different political levels based on scientific knowledge and targeted social and economic awareness, using an EBM approach. It builds on the successful implementation of NbS at the Demo’s to which the necessary socio-technological tools will be produced as required for a realistic EBM planning cycle (up to TRL/SRL 7). The Living Lab concept will foster the exchange synergies at multiple scales between researchers and users, decision-makers and local communities, industry and SMEs. A-AAgora will demonstrate that restoration of aquatic ecosystems is possible at a large scale through reduction of pressures, EBM, and effective NbS including blue reforestation to boost coastal resilience to climate change impacts. As well, the A-AAgora will make the most of cross-Mission synergies, by targeting marine ecosystem restoration in coastal communities particularly vulnerable to the risks of sea level rise that urgently need to adapt to ensure their population and infrastructure are safe, climate-proof and weather-resilient. The design of innovative architecture, enabling interoperability with other systems and will also foster a more ‘digital ocean’.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Wkład UE netto
€ 1 665 103,00
Adres
Campus universitário de santiago
3810-193 Aveiro
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Centro (PT) Região de Aveiro
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 80 735,26

Uczestnicy (28)

Partnerzy (2)