European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Real-time measurements of oceanic waves using connected buoys and mobile stations

Opis projektu

Czujniki i połączone boje do pomiaru fal oceanicznych

Uczeni nie mają wątpliwości, że zdolność mierzenia parametrów wiatru i fal w czasie rzeczywistym przyniosłaby ogromne korzyści, jednak przeszkodę stanowi brak technologii umożliwiającej dostarczanie informacji o zmianach warunków atmosferycznych lub wodnych w miarę ich występowania. Z tego powodu szybkie reagowanie na zmieniające się warunki na morzu jest niezwykle trudne. W związku z tym zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu REALTIMESEA zbada potencjał nowego rozwiązania, jakim jest rozmieszczenie na wodzie boi wyposażonych w bezprzewodowe czujniki fal. Będą one połączone w celu przesyłania natychmiastowych, nieprzetworzonych danych o stanie powietrza i wody w określonej lokalizacji na morzu. Informacje będą trafiać do stacji mobilnej, dzięki czemu koszty komunikacji będą niewielkie. Projekt wykorzystuje nowe morskie sieci bezprzewodowe, które umożliwią pomiary parametrów fal w czasie rzeczywistym. Słuszność tej koncepcji zostanie zweryfikowana podczas trwających rok badań u wybrzeży irlandzkiej wyspy Inis Meáin, których celem będzie optymalizacja systemu pomiarowego, opracowanie oprogramowania i stworzenie instrukcji obsługi zestawu.

Cel

The ERC Advanced Grant HIGHWAVE is a current project that studies the physical mechanisms underlying the emergence of destructive breaking waves on the ocean’s surface. The recent months have shown the multiplication of abnormal atmospheric disturbances generating extreme winds and waves that surprised forecasters. It is therefore essential to be able to extract useful information from real-time measurements of winds and waves. In planning to address this problem from a science perspective, we discovered a critical gap in all current approaches to ocean wave measurements and maritime communications. There is no existing technology that provides air and water information (wave amplitude and direction, wind speed and direction, current speed and direction) of any given sea state in real time. The lack of any technique providing instant access to a sea state makes it extremely difficult to adapt to a changing sea state and to act fast.

REALTIMESEA will fill this gap, using wireless wave sensor technology deployed on a connected buoy to measure and transmit instantaneously to a fully equipped mobile station the raw data of the sea state (air and water) at a given location at a very low communication cost. Considering that our idea can be extended to a linked network of connected buoys, thus adding a spatial component to the real-time measurements, one can say that the ability to track sea states in real time and space will represent a revolution in wave forecasting, with expected commercial applications for multiple “end users”.

Taking the real-time measurement of waves to Proof of Concept is made possible because of the recent development of maritime wireless networks, that enables Wi-Fi data coverage over large areas of water within a 12 km radius from a shore station. A 1-year campaign off Inishmaan, Ireland, will allow the optimisation of the measurement system, the development of the required analysis software and of the manual for the buoy/mobile station kit.

Słowa kluczowe

Instytucja przyjmująca

ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY
Wkład UE netto
€ 61 875,00
Adres
4 AVENUE DES SCIENCES
91190 Gif-Sur-Yvette
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Essonne
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (2)