Skip to main content
European Commission logo print header

Eliciting and Exploiting Procedural Knowledge in Industry 5.0

Opis projektu

Rozwiązywanie wyzwań związanych z wiedzą proceduralną w przemyśle za pomocą sztucznej inteligencji

W dynamicznym świecie przemysłu podstawą jest wiedza proceduralna. Decyduje ona o powodzeniu zadań, od protokołów bezpieczeństwa po konfiguracje systemu. Jednak pracownicy przemysłu borykają się ze złożonością dostępu i dokumentowania tego istotnego know-how, co ogranicza wydajność. Z tych względów finansowany ze środków UE projekt PERKS wykorzystuje sztuczną inteligencję i technologie danych w celu ulepszenia istniejących metodologii oraz zapewnienia gotowości, elastyczności i akceptacji użytkowników. Wypróbowany w różnych scenariuszach przemysłowych (produkcja sprzętu AGD, systemy CNC, stanowiska testowe mikrosieci) projekt uznaje pracowników przemysłu za priorytetowych. Poprzez uwzględnienie paradygmatu człowieka w pętli decyzyjnej i podejść Przemysłu 5.0 projekt PERKS dostarcza architekturę referencyjną do zarządzania wiedzą proceduralną w postaci modułowych narzędzi cyfrowych dostosowanych do potrzeb przemysłowych. Metodologie i najlepsze praktyki opracowane w ramach projektu obiecują szersze zastosowania.

Cel

Procedural Knowledge (PK) is knowing-how to perform some tasks. For industry workers, PK is the knowledge required to carry out a specific job, like correctly executing the safety procedure during maintenance interventions, or configuring an industrial system by following the necessary steps in the right order, or adopting practices and behaviours to optimise energy consumption in a plant. The challenge in PK management is that this kind of knowledge may be hard to explain and describe, oftentimes it is poorly digitalised, and, even when documented, it may be still difficult to access and retrieve by industry operators. The PERKS project supports the holistic governance of industrial PK in its entire life cycle, from elicitation to management and from access to exploitation. PERKS bases its solutions on AI (both symbolic and subsymbolic) and data technologies, by advancing and integrating existing methodologies and tools in terms of readiness, flexibility and user acceptance. The results are applied and tested in three industrial scenarios (white goods production plant, computer numerical control machines, microgrid testbed) providing different use cases in terms of PK complexity and industrial requirements. Besides AI and data, the third pillar of PERKS is people: the goal is to satisfy the concrete needs of industry workers, providing them with digital support to better and easier perform their tasks following a human-in-the-loop paradigm, and putting them at the centre according to Industry 5.0 approaches. The outcomes of PERKS are: a reference architecture for PK management; a set of modular, interoperable and complementary digital tools to be composed and customised to industrial requirements; specific integrated solutions to solve the challenges of the project use cases; a set of methodologies and best practices for broader application in other industrial settings, paving the way for a wider transferability across contexts and sectors.

Koordynator

CEFRIEL SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA SOCIETA' BENEFIT
Wkład UE netto
€ 578 000,00
Adres
VIALE SARCA 226
20126 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 578 000,00

Uczestnicy (9)