CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-15

Selection of new genotypes with a reduced energy demand compared to the normally produced plants